Afstemming

In mijn coaching ga ik uit van het gevoel, de gedachtes en de wensen van uw kind. Ik stel er vragen over en we doen er oefeningen mee. Zo krijgt uw kind scherp wat hij of zij anders wil en hoe dat te bereiken is. Ineens kan uw kind een nieuw perspectief zien: prachtig is dat! Nieuw gedrag kom dus voort uit uw kind zelf. Het past daardoor bij hem. De nieuwe mogelijkheden zoeken en oefenen we deels in de coachingspraktijk.  

Uw kind is deel van uw unieke gezin met leden met unieke karakters en met eigen normen en waarden. Uw kind is ook deel van uw familie met een geheel eigen familiegeschiedenis. Vanuit deze achtergrond hanteert u uw eigen opvoedingsstijl. Dit betekent dat de oplossingen vanuit de coaching van uw kind bij uw gezin moeten passen. Om dit af te stemmen vind ik het belangrijk om met u, opvoeders, samen te werken. Dit kan zijn door informatie uit te wisselen of door het uitvoeren van activiteiten thuis.  

In een aantal gevallen is een kind gebaat bij coaching van de opvoeder(s) in plaats van coaching van hemzelf. Dat kan het geval zijn bij een kind in een kwetsbare fase. Door coaching zou het kind het gevoel kunnen krijgen dat hij niet deugt. Het kan ook zijn dat de opvoeder door zijn gedrag onbewust ongewenst gedrag bij het kind oproept. Bij een vermoeden hiervan, vraag ik de opvoeder(s) met mij in gesprek te gaan. Door op eigen persoon en ervaringen te reflecteren kunnen oude patronen bewust worden. Door nieuwe inzichten bij de opvoeder(s), vindt er een verandering plaats die doorwerkt op het gedrag van het kind.  

Heeft u interesse?

Veerkracht Kindercoaching

Vera de Heus
Veerkracht Kindercoaching

Regentesselaan 34
3571CE Utrecht
Telefoon: 06-47234802
E-mail: veerkracht-kindercoaching@ziggo.nl
KvK: 67371671
CPION geaccrediteerd

 

Vera de Heus
Veerkracht Kindercoaching

Regentesselaan 34
3571CE Utrecht
Telefoon: 06-47234802
E-mail: vkveerkrachtkindercoaching@gmail.com
KvK: 67371671
CPION geaccrediteerd