In zes tot acht bijeenkomsten zet uw kind al betekenisvolle stappen.

Kindercoaching is een krachtig middel voor kinderen van 4 tot 12 jaar om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. In 6 tot 8 bijeenkomsten zet uw kind al betekenisvolle stappen bij lichte problematiek. Een goede samenwerking tussen opvoeder(s) en coach leidt tot hernieuwde veerkracht voor kind én opvoeder(s).

In zes tot acht bijeenkomsten zet uw kind al betekenisvolle stappen.

Kindercoaching is een krachtig middel voor kinderen van 4 tot 12 jaar om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. In 6 tot 8 bijeenkomsten zet uw kind al betekenisvolle stappen bij lichte problematiek. Een goede samenwerking tussen opvoeder(s) en coach leidt tot hernieuwde veerkracht voor kind én opvoeder(s).

Wat wilt u in uw kind stimuleren?

Zelfvertrouwen

Jezelf kennen en
je staande houden

Sociale contacten

Vrienden maken
en vrienden houden

Stressvermindering

Herkennen en omgaan met gevoelens van verlies
en minder piekeren

Begrenzing

Grenzen leren kennen
en boosheid reguleren

Sensitiviteit

Positief omgaan
met gevoeligheid

Wat wilt u in uw kind stimuleren?

Zelfvertrouwen

Jezelf kennen en je staande houden

Sociale contacten

Vrienden maken en vrienden houden

Stressvermindering

Omgaan met en herkennen van gevoelens van verlies en minder piekeren

Begrenzing

Grenzen leren kennen en boosheid reguleren

Sensitiviteit

Positief omgaan met gevoeligheid

Ivette is bang voor een jongen in haar klas. Met legopoppetjes zet ze de kinderen van de groep op tafel neer. Voor zichzelf heeft Ivette een poppetje met een helm en een ondoorzichtige bril gekozen. De jongen staat ver weg van haar. Ivette beantwoordt mijn vragen over de opstelling. Ik schuif de poppetjes dichter naar haar toe of juist verder weg om haar te laten voelen wat het effect op haar poppetje is. We doen het boze gezicht van de jongen in de spiegel na en lachen erom. Bij de volgende bijeenkomst wil Ivette weer de poppetjes neerzetten. Haar eigen poppetje blijkt verlost te zijn van de helm en de bril. De jongen staat dichter bij haar en heeft een zwaard in zijn hand. Ivette vertelt dat hij haar ‘beschermheer’ is geworden.

Stappenplan coachings-traject

Denken in mogelijkheden bepaalt de sfeer waarin uw kind zijn of haar veerkracht kan herwinnen. In het coachingstraject volgen we vrijwel altijd hetzelfde stappenplan:

Stap 1

We bepalen de hulpvraag.

Stap 2

We bepalen het einddoel.

Stap 3

Uw kind leert zijn talenten, kwaliteiten en mogelijkheden beter kennen.

Stap 4

Uw kind onderzoekt zijn situatie en werkt aan een mogelijke oplossing.

Stap 5

We checken, ook met u als opvoeder(s), of het einddoel gehaald is.

Stappenplan coachingstraject

Denken in mogelijkheden bepaalt de sfeer waarin uw kind zijn of haar veerkracht kan herwinnen. In het coachingstraject volgen we vrijwel altijd hetzelfde stappenplan:

Stap 1

We bepalen de hulpvraag.

Stap 2

We bepalen het einddoel.

Stap 3

Uw kind leert zijn talenten, kwaliteiten en mogelijkheden beter kennen.

Stap 4

Uw kind onderzoekt zijn situatie en werkt aan een mogelijke oplossing.

Stap 5

We checken, ook met u als opvoeder(s), of het einddoel gehaald is.

“O, kan dat ook?” zei een moeder blij verrast  toen ze hoorde dat haar dochter mocht tekenen over haar probleem.
Ze is verbaal gewoon niet sterk, maar tekenen kan ze als de beste!”

Waar laat uw kind zich in kennen?

Tekent of knutselt uw kind graag? Of laat het zich kennen in beweging of spel?

Coaching betekent communiceren. Ieder kind communiceert anders. Het ene kind is meer verbaal ingesteld, het andere fysiek. Het ene kind uit zich makkelijk creatief, het andere is liever sportief bezig. In de praktijk sluit ik zoveel mogelijk aan bij de communicatievoorkeur van het kind. Zo krijgt het kind de kans zijn gedachtes en gevoelens optimaal te onderzoeken en zijn eigen oplossingen, zijn veerkracht, te (her-)vinden. 

 

Tekent of knutselt uw kind graag? Of laat het zich kennen in beweging of spel?

Coaching betekent communiceren. Ieder kind communiceert anders. Het ene kind is meer verbaal ingesteld, het andere fysiek. Het ene kind uit zich makkelijk creatief, het andere is liever sportief bezig. In de praktijk sluit ik zoveel mogelijk aan bij de communicatievoorkeur van het kind. Zo krijgt het kind de kans zijn gedachtes en gevoelens optimaal te onderzoeken en zijn eigen oplossingen, zijn veerkracht,  te (her-)vinden.

Waar laat uw kind zich in kennen?

Aida vindt het moeilijk om haar en andermans gevoelens te verwoorden. Dit leidt tot botsingen met andere kinderen. Daarom verzamelen we verschillende smileys. Als Aida een gebeurtenis vertelt, wijst ze naar een smiley die haar gevoel weergeeft. Ze leert het gevoel te benoemen en doet de uitdrukking voor de spiegel na. We spelen de situatie op verschillende manieren. Dit helpt Aida om zichzelf en haar vrienden beter te begrijpen en beter over haar gevoel te communiceren.

Wat past bij uw kind en bij u.

Het streven bij coaching is om tot een praktisch resultaat te komen dat bij uw kind én bij uw gezin past. Uw kind is immers deel van uw gezin. Verandert er iets in zijn gedrag, dan heeft dat zijn weerslag op de ander gezinsleden. Andersom heeft het gedrag van de opvoeder(s) ook invloed op het gedrag van het kind. Ieder gezin kent zijn eigen regels en gewoontes. Daarom is afstemming tussen opvoeder(s) en coach van belang.

Wat past bij uw kind en bij u.

Het streven bij coaching is om tot een praktisch resultaat te komen dat bij uw kind én bij uw gezin past. Uw kind is immers deel van uw gezin. Verandert er iets in zijn gedrag, dan heeft dat zijn weerslag op de andere gezinsleden. Andersom heeft het gedrag van de opvoeder(s) ook invloed op het gedrag van het kind. Ieder gezin kent zijn eigen regels en gewoontes. Daarom is afstemming tussen opvoeder(s) en coach van belang.

Met de moeder van Hans houd ik een goed contact door haar na iedere bijeenkomst een mail met procesinformatie te sturen. Dit geeft haar houvast in het gesprek met haar zoon. Zij sluit aan bij wat ik in de bijeenkomsten doe. Als we de coaching afgesloten hebben, kan zij zelfstandig de ingeslagen weg voortzetten.

Traject en tarief.

Het coachingstraject bij Veerkracht ziet er als volgt uit:

 1.     kennismakingsgesprek (telefonisch)
 2.     digitale vragenlijst
 3.     intake bij het kind thuis
 4.     vier tot zes bijeenkomsten met het kind
 5.     tussenevaluatie met opvoeder(s)
 6.     voortgang
 7.     tussenevaluatie of eindevaluatie en afronding.

Na iedere bijeenkomst met het kind krijgen de ouders een digitaal verslag van het proces. 

De gesprekken duren een uur.

 

Kosten:

€ 75,-  per bijeenkomst (intake, coachingsbijeenkomst of evaluatie).

Dit is inclusief BTW.

 

Het coachingstraject bij Veerkracht ziet er als volgt uit:

 1.     kennismakingsgesprek (telefonisch)
 2.     digitale vragenlijst
 3.     intake bij het kind thuis
 4.     vier tot zes bijeenkomsten met het kind
 5.     tussenevaluatie met opvoeder(s)
 6.     voortgang
 7.     tussenevaluatie of eindevaluatie en afronding.

Na iedere bijeenkomst met het kind krijgen de ouders een digitaal verslag van het proces. 

U ontvangt bij de afronding een eindverslag.

De gesprekken duren een uur.

 

Kosten:

€ 75,-  per bijeenkomst (intake, coachingsbijeekomst of evaluatie).

Dit is inclusief BTW.

Traject en tarief.

“Lieve juf Vera, wat was het fijn dat Sydney een keertje zijn jas aan mocht houden in de klas zodat hij zich nog even veilig kon voelen in zijn eigen cocon. Een begripvolle en lieve juf is de sleutel tot succes. Bedankt.”

Over mij

Ik ben Vera de Heus, leerkracht en sinds 2007 intern begeleider op de Michaëlschool in De Bilt. Samen met ouders en leerkrachten zoek ik naar de beste ondersteuning voor onze leerlingen. Een prachtige diversiteit aan leer- en gedragsproblemen én -mogelijkheden passeert dagelijks de revue. Etiketten als dyslexie, hoogbegaafdheid, autisme, ADD en ADHD zijn daarbij niet zo belangrijk. Ze kunnen wel handvatten bieden om tot verbeteringen in welzijn en leren te komen. De sociale vaardigheidstrainingen die ik begeleid geven veel voldoening: veel ouders geven aan dat hun kind een belangrijke stap heeft kunnen maken in zijn ontwikkeling. De kinderen van de plusklas zie je door de aangepaste begeleiding groeien. Ik hoor terug dat ik mijn werk op een vakkundige en betrokken wijze doe, met visie en met oog voor nieuwe ontwikkelingen. Als kindercoach kan ik nog meer op het welzijn van het kind inzoomen. Het is een feest een kind nét dat steuntje in de rug te geven, waardoor hij weer veerkrachtig verder kan.
Ik heb een tweejarige opleiding aan het Atma-instituut in Amersfoort gevolgd.

 “Lieve juf Vera, wat was het fijn dat Sydney een keertje zijn jas aan mocht houden in de klas zodat hij zich nog even veilig kon voelen in zijn eigen cocon. Een begripvolle en lieve juf is de sleutel tot succes. Bedankt.”

Ervaringen

De oprechte aandacht en de oprechte mening van “jij mag er zijn!” was voor onze dochter super. Dat, in combinatie met de coaching, resulteerde in een heel fijn traject voor onze dochter om zich beter in haar vel te voelen. Onze dochter wil niet meer weg…

 

Ouders van een 8-jarig meisje 

Mijn dochter heeft in een kort tijdsbestek bij Vera grote stappen gemaakt in haar persoonlijke ontwikkeling.
Mijn dochter luistert nu beter naar haar lichaam en heeft geleerd haar energie evenrediger te verdelen.
Dit heeft gezorgd voor meer rust en minder stress.

Moeder van een 10-jarig meisje

Lieve Vera, het staat je goed Kinder- en Jongerencoach te zijn! Je hebt prachtige kwaliteiten: zorgvuldigheid, scherp, creativiteit, humor, observerend vermogen, betrokken, zorgzaam, verantwoordelijk, betrouwbaar, gevoelig… Het zijn allemaal eigenschappen die je fantastisch kunt inzetten in het begeleiden van kinderen en jongeren!

Mentor, Atma-instituut

Beste Vera, bedankt voor je feedback. We denken dat dit soort oefeningen precies is wat ze nodig heeft: het herkennen van situaties waarin haar emoties haar dreigen te blokkeren en hier dan met ‘simpele tools’ op reageren. Onze dochter heeft het erg prettig met jou en ze heeft er duidelijk baat bij.

Ouders van een meisje van 10 jaar

De coachingsgesprekken hebben mijn dochter sterker gemaakt in het contact met andere kinderen. Mijn dochter heeft inzicht gekregen over hoe ze op een andere manier kan reageren in conflictsituaties. Waar ze voorheen bang was voor bepaald druk gedrag van andere kinderen, kijkt ze sinds de coachingsgesprekken met andere ogen naar deze kinderen. Ze is niet meer bang voor ze en noemt deze kinderen nu zelfs haar vrienden. Voor mijzelf als ouder was het fijn dat er iemand van buitenaf even meekeek en -dacht met dingen waar wij als ouder tegen aan liepen. De manier waarop Vera dit aanpakt is zeer prettig geweest voor zowel mijn dochter als voor ons!

Moeder van een meisje van 5 jaar

 

Onze zoon (8 jaar) is geen makkelijke prater dus de creatieve, speelse en visuele technieken die Vera gebruikt sloten goed bij hem aan. Hij had hier plezier in en het heeft hem geholpen  meer zicht te krijgen op zijn gevoelens en het heeft hem tools gegeven die hij in dagelijkse situaties kan gebruiken. Daarbij is de competentiegerichte en bekrachtigende manier waarop Vera onze zoon benadert erg motiverend en zal zeker bijgedragen hebben aan het feit dat hij graag bij haar kwam.

 

Ouders van een zoon van 8 jaar

Wij zijn heel blij dat wij onze zoon hebben aangemeld en dit traject zijn aangegaan. Vera is erg rustgevend en heeft een positieve invloed gehad op onze zoon. De oefeningen die ze deed hebben positief bijgedragen aan de ontwikkeling van ons kind. Zowel in het handelen als in het in oplossingen denken. We kijken er met plezier op terug. Dankjewel Vera!

 

Ouders van een 7-jarige jongen

 Vera heeft mijn zoon zelf laten inzien dat hij meer kwaliteiten heeft dan hij dacht. Hierdoor is hij een stuk zelfverzekerder geworden en dat helpt hem in het maken van keuzes. Haar methode is vriendelijk en uitnodigend, waarbij je door de uitgebreide terugkoppeling als ouders ook ziet dat er met aandacht naar (de problemen van ) je kind gekeken is. 

 

Moeder van een 9-jarige zoon

Onze zoon gunden wij dat hij zichzelf wat beter leerde kennen en daarmee wat meer zelfsturend zou kunnen optreden in situaties die hij lastig vindt en ook om zichzelf wat meer te leren waarderen en vooral te accepteren dat hij nog niet alles kan en fouten mag maken in zijn ontwikkeling. Wij wilden zelf ook graag handvatten hoe we hem daarbij konden helpen en begeleiden.

Na een eerste intake zonder onze zoon en daarna met onze zoon, ging Vera aan de slag. Al de eerste keer kwam onze zoon super enthousiast thuis; Vera had hem op de juiste manier, namelijk op zijn manier, spelenderwijs ‘bereikt’. Onze zoon gaf zichzelf makkelijk bloot aan Vera en heeft de gesprekken en tijd met haar altijd heel waardevol en leuk gevonden. Ook wij als ouders kregen elke week een verslag zodat wij wisten wat er die week was gebeurd en kregen ook tips om hem hierin te begeleiden. Altijd vanuit positiviteit en vooruitkijkend. Al na 6 keer  vroeg Vera aan ons hoe het ging en of de hulpvraag was ‘opgelost/beantwoord’. Ook dat vonden wij heel erg fijn, het doel is tijdens de sessies altijd heel goed in het oog gehouden en er is niet eindeloos doorbehandeld. Wij kregen een eindverslag dat ook weer zo raak en waardevol was. Wij zijn als gezin, in de omgang met onze zoon echt heel erg geholpen en onze zoon is ervan overtuigd dat hij het zelf kan en gelooft in zijn eigen kunnen en weet ook wat hij kan doen als het even niet zo gaat zoals hij had verwacht/gehoopt. Heel erg fijn, enorm bedankt Vera.

Ouders van een jongen van 9 jaar

Vera heeft op onze BSO van t ’Olefantje een presentatie gegeven voor zowel ouders als groepsmedewerkers.

We hebben haar specifiek gevraagd om iets te vertellen over ‘positief opvoeden’ omdat dit aansluit bij onze werkwijze.

Ouders hadden o.a. aangegeven behoefte te hebben aan tips over hoe ze thuis elke dag strijd kunnen voorkomen met hun kinderen.

Vera heeft hier heel goed op ingespeeld door een prachtig voorbeeld te geven over wat het aangeven van grenzen doet met het gevoel van veiligheid voor kinderen. Naast mooie voorbeelden heeft ze o.a. ook verteld over de verschillende problematieken waar jongens en meisjes tegen aan kunnen lopen in hun jonge leven. 

Ouders hadden ruim de mogelijkheid om hun eigen ervaringen en vragen te bespreken. Wat ouders hier prettig in vonden is dat Vera niet pretendeerde de waarheid in pacht te hebben, maar wel bepaalde inzichten kon geven en tips om mee aan de slag te gaan.

We hadden nog veel meer avonden kunnen vullen met Vera, gezien het grote enthousiasme en gespreksstof die ze heeft over dit onderwerp. 

Vera heeft naar aanleiding van deze ouderavond ook een boeiende en interactieve bijeenkomst geleid met onze groepsmedewerkers. Ook hier gaf zij prachtige voorbeelden die tot mooie inzichten leidden. Ze vertelde hierbij wat theorie, maar keek ook met de medewerkers mee naar de praktijksituatie. De medewerkers hebben de bijeenkomst als leuk en leerzaam ervaren.

BSO ‘t Olefantje

Heeft u interesse?

Veerkracht Kindercoaching

Vera de Heus
Veerkracht Kindercoaching

Regentesselaan 34
3571CE Utrecht
Telefoon: 06-47234802
E-mail: veerkracht-kindercoaching@ziggo.nl
KvK: 67371671
CPION geaccrediteerd

 

Vera de Heus
Veerkracht Kindercoaching

Regentesselaan 34
3571CE Utrecht
Telefoon: 06-47234802
E-mail: vkveerkrachtkindercoaching@gmail.com
KvK: 67371671
CPION geaccrediteerd