Begrenzing

Uw kind heeft moeite zijn emoties te beheersen: hij huilt makkelijk en veel, wordt snel en vaak boos en/of laat over zich heen lopen. In harmonie een spelletje samen spelen is een uitdaging voor het gezin. Misschien schaamt u zich op het schoolplein voor de woedeaanval van uw kind als hij geen vriendje vindt om mee te spelen. Of u voelt zich machteloos als uw kind weer thuiskomt met het verhaal dat hij gepest is op school. Het ene kind uit zich meer dan het andere. Maar regelmatig grenzen van jezelf laten overschrijden of over grenzen van anderen heen gaan, geeft aan dat er een behoefte ligt. Het kind mag leren assertief te worden, in plaats van subassertief of agressief.

Hier ligt vaak een taak voor zowel het kind als de opvoeder. Het subassertieve kind wordt in de coaching op speelse wijze uitgedaagd zijn eigen grenzen te verkennen en te ervaren. Hij leert zijn houding en stem aan te passen en zijn eigen kracht te ontdekken. Het agressieve kind leert zijn oplopende boosheid te herkennen en er zelf bijtijds een halt aan toe te roepen. Hij gaat zich realiseren dat de boosheid niet alleen iets met hém doet, maar ook met ‘de andere kant’. Ook leert hij grenzen herkennen door gezichtsinterpretatie en houding van anderen.

In beide gevallen is samenwerking met de opvoeder noodzakelijk. Opvoeders kunnen kinderen begrenzen waardoor duidelijkheid en veiligheid ontstaat. Binnen die sfeer kunnen kinderen leren zich ander gedrag eigen te maken.

Heeft u interesse?

Veerkracht Kindercoaching

Vera de Heus
Veerkracht Kindercoaching

Regentesselaan 34
3571CE Utrecht
Telefoon: 06-47234802
E-mail: veerkracht-kindercoaching@ziggo.nl
KvK: 67371671
CPION geaccrediteerd

 

Vera de Heus
Veerkracht Kindercoaching

Regentesselaan 34
3571CE Utrecht
Telefoon: 06-47234802
E-mail: vkveerkrachtkindercoaching@gmail.com
KvK: 67371671
CPION geaccrediteerd