Sociale contacten

Uw kind heeft een enkele vriend of vriendin of een sterk wisselende vriendenkring. Als dat bij uw kind past, geeft dat alle reden tot geluk! Is uw kind hier niet gelukkig mee, dan kan dat een reden zijn om eens te kijken naar wat hem belemmert om sociale contacten aan te gaan of te onderhouden.

We vergeten wel eens hoeveel vaardigheden komen kijken bij het sociale verkeer. Van contact maken (elkaar aankijken als je met elkaar praat bijvoorbeeld) tot “Nee” durven zeggen tegen iemand buiten het gezin. Van zeggen dat je last van iemand hebt tot kritiek kunnen ontvangen. Vanuit de cognitieve gedragstherapie zijn voor deze vaardigheden heldere aanwijzingen en oefeningen te geven. Rollenspelen zijn heel geschikt om deze vaardigheden uit te proberen. Natuurlijk begint ook dit traject met het beter leren kennen van jezelf.

Met de steun van de opvoeders thuis kan dit proces goed opgestart en begeleid worden. Eerst traint uw kind met de coach. Daarna oefent het kind met de ondersteuning van de ouders, zelfstandig verder. Er volgen een ‘of meer terugkomsessies’ na een of twee maanden om te kijken wat het effect is van het nieuwe gedrag op de sociale contacten. De geleerde vaardigheden krijgen dan ook weer een nieuwe impuls. 

Heeft u interesse?

Veerkracht Kindercoaching

Vera de Heus
Veerkracht Kindercoaching

Regentesselaan 34
3571CE Utrecht
Telefoon: 06-47234802
E-mail: veerkracht-kindercoaching@ziggo.nl
KvK: 67371671
CPION geaccrediteerd

 

Vera de Heus
Veerkracht Kindercoaching

Regentesselaan 34
3571CE Utrecht
Telefoon: 06-47234802
E-mail: vkveerkrachtkindercoaching@gmail.com
KvK: 67371671
CPION geaccrediteerd