Stressvermindering

Uw kind heeft moeite om (alleen) in slaap te komen, is teruggetrokken, huilt snel of is prikkelbaar of dwars. Misschien laat hij een terugval in zijn ontwikkeling zien door bijvoorbeeld te duimen. Dit kunnen tekenen zijn van stress. U gunt uw kind meer balans en veerkracht en waarschijnlijk gunt u dat uzelf ook: onrust bij kinderen heeft immers effect op het hele gezin.

Stress kan ontstaan door tal van oorzaken. Het niet aan eigen of andermans verwachtingen kunnen voldoen bijvoorbeeld. Of overspoeld worden door prikkels, teveel om te kunnen verwerken. Ik ga samen met u en uw kind proberen de oorzaak te achterhalen. Ontspanningsoefeningen, structuur bieden of verwachtingen bijstellen kunnen een deel van de oplossing zijn.

Soms is er een direct aanwijsbare oorzaak voor de spanning, zoals verlies door scheiding of overlijden. Uw kind loopt emotioneel en in het denken erover vast. U zit waarschijnlijk zelf in hetzelfde verwerkingsproces. Dat kan het communiceren erover lastig maken.

Daarom ga ik met het kind orde in de chaos scheppen, maar niet nadat het weet dat zijn gevoelens volkomen normaal en acceptabel zijn. We zetten gevoelens en gedachten op een rij.  We bedenken rituelen om het verlies te verwerken. Om thuis weer veerkrachtig met het verlies en de rouw om te kunnen gaan, is ook een gesprek met u als opvoeder van belang.

Heeft u interesse?

Veerkracht Kindercoaching

Vera de Heus
Veerkracht Kindercoaching

Regentesselaan 34
3571CE Utrecht
Telefoon: 06-47234802
E-mail: veerkracht-kindercoaching@ziggo.nl
KvK: 67371671
CPION geaccrediteerd

 

Vera de Heus
Veerkracht Kindercoaching

Regentesselaan 34
3571CE Utrecht
Telefoon: 06-47234802
E-mail: vkveerkrachtkindercoaching@gmail.com
KvK: 67371671
CPION geaccrediteerd